Főoldal   |   Templomunkról   |   Közösségeink   |   Gondolatok   |   Honlapok


Hírek

Események

Programok

Naptár

Szentmisék

Ünnepek

Igenaptár

Zsolozsma

Ministránsok

Fiatalok

FAMILIA lap

Képgaléria

Videó-tár
 

HÍREK      // élőben //

ELSŐÁLDOZÁS

Május 16-án reggel 9 órakor 23 gyermek vonult be ünnepélyesen templomunkba, hogy először járuljon  a szentáldozáshoz.

Az elsőáldozási szentmise kezdetén a szülők megáldották gyermekeiket, Isten oltalmát kérve számukra. Bevezető gondolatot az elsőáldozó gyermekek mondtak. Szentbeszéd után megújították a keresztségi fogadást és ünnepélyes ígéretet tettek, hogy mindig hitünk tanítása szerint élnek. Áhítattal vették magukhoz Krisztus szent testét a szentáldozásban. A szentmisét követően szeretet-reggelit fogyasztottak el a plébánia hittantermében, megosztva egymással elsőáldozási élményeiket.

*   *   *

Pápai szentmise Fatimában

A pápa ötszázezer zarándok jelenlétében idézte fel az 1917-es jelenéseket és kijelentette: Fatima prófétai küldetése még nem ért véget. A szentély által közölt információk szerint ötszázezer zarándok vett részt a szertartáson, amelyen négy bíboros, 77 püspök és 1442 pap koncelebrált a pápával.

A Szentatya május 13-án 9.50-kor lépett a fatimai szentély területére, üdvözölve a zarándokokat, akik zászlókat és kendőket lengetve köszöntötték őt. A pápa a Jelenési kápolnánál öltözött át, s hamarosan megkezdődött az ünnepi szentmise, amelynek elején António Marto leiria-fatimai püspök köszöntötte őt.

A pápa szentbeszédét azzal kezdte: ő is zarándokként érkezett Fatimába, ahol Mária a modern időkben élőkhöz szólt. „Imádkozni jöttem Fatimába Máriával és a sok zarándokkal együtt az emberiség nagy családjáért.     Tovább:

*   *   *

*   *   *

Anyák-napi köszöntő műsor

Május 9-én az ifjúsági szentmisét követően plébániánk fiataljai színvonalas műsorral köszöntötték az édesanyákat.

Verses, zenés összeállításuk köszönet volt az életért, a sok jóságért, türelmes, gondoskodó szeretetért, amellyel az édesanyák ajándékoznak meg minket nap mint nap. Mindezért Isten bőséges áldása kísérje életüket!

*   *   *

BÉRMÁLÁS - 2010. MÁJUS 2.

 

Plébániánk nyolcadikos fiataljai május első vasárnapján ünnepi szentmise keretében részesültek egyházmegyénk főpásztora, Schönberger Jenő püspök úr szolgálata által a bérmálás szentségében, a Szentlélek ajándékaiban.

Hogy mit jelent számukra ez a szentség, miért fontos keresztény életükben a Szentlélek, arról nyilatkoznak az alábbiakban.

- Keresztségünk által tagjai vagyunk az Egyháznak és meghívást kapunk, hogy Jézus követői legyünk. Ezért kereszténynek lenni hivatás, küldetés, amit a mindennapi életünkben, ott ahol élünk, meg kell valósítanunk. Bérmálkozásunk után már mint felnőtt tagjaira számít ránk közösségünk. (Csomai Cecilia)     Tovább:

*   *   *

HOGY NE CSAK SZENNY URALJA A MÉDIÁT...

Néhány katolikus embert, világiakat, akiket szíven ütött Böjte Csaba atya húsvéti üzenete, hideg vizes locsolkodása tettre buzdított. Honlapot indítottak Ilyen az én papom címmel. Ezt írják beköszöntőjükben:

"Tisztában vagyunk, hagy sajnos vannak olyan papok, akik megtévedtek, nem méltóak a papi hivatásuk gyakorlásához. De erről készségesen beszámol a sajtó általában. Most sincs ez másképp. A gyanútlan médiafogyasztónak már-már az az érzése alakulhat ki, hogy az ilyen papok vannak többségben.

Ezt a médiajelenséget nagyon károsnak tartjuk. Káros nem csak a hívőkre, de a társadalom egészére még inkább. Káros, mert súlyosan elhallgatja azt az áldozatos munkát, amellyel a papok, szerzetesek többsége fiatalok millióit tisztességgel és tisztességre nevel, valamint bajbajutottakat, rászorulókat segít egyházi intézmények keretein belül és kívül."   

Tovább: Ilyen az én papom

 

A tanúságtétel hivatásokat ébreszt

XVI. Benedek üzenete a hivatások világnapjára  – Húsvét IV. vasárnapjára
 

A hivatások 47. világnapja, melyet húsvét 4. vasárnapján – „Jó Pásztor” vasárnapján – 2010. április 25-én tartunk, alkalmat ad arra, hogy egy olyan elmélkedési témát javasoljak, amely összhangban van a papság évével: A tanúságtétel hivatásokat ébreszt.

 

A hivatások termékenysége ugyanis elsődlegesen Isten ingyenes kegyelmétől függ, de ahogy a lelkipásztori tapasztalat megerősíti, elősegíti ezt mindazok gazdag és hiteles egyéni és közösségi tanúságtétele is, akik már válaszoltak az Úr hívására a papi szolgálatban és a megszentelt életben, mivel az ő tanúságtételük felkeltheti másokban a vágyat, hogy ők is nagylelkűen válaszoljanak Krisztus meghívására.     

Tovább:

 

*   *   *

Plébániai bibliakör

 

 

2009 tavaszán esperesi Lelkipásztori Napon vettünk részt négyen plébániánk képviseletében. A plébános atya maximális támogatása mellett 2009 nagyböjtjében öten elkezdtük a bibliakört. Nagyböjt ideje alatt hetente találkoztunk, majd hosszabb nyári szünet után októberben újra elindítottuk a bibliakört és azóta havonta találkozunk a plébánia hittantermében, hétfőnként, 17.00-tól.    Bővebben:

 

az Isteni Irgalmasság ünnepe

Az Úr Jézus kívánsága szerint, II. János Pál pápa kezdeményezésére, Húsvét 2. vasárnapján ünnepeljük meg azt, ami a megváltás Húsvéti misztériuma és az Irgalmasság ünnepe között fennálló szoros összefüggésre utal. Az Irgalmasság ünnepe nemcsak egy nap, melyen Istent különösképpen tiszteljük ebben a titokban, hanem a kegyelem napja is minden ember számára, de különösen a bűnösöknek.

Fausztina nővér Jézus kérésére, pontosabban diktálására az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségekről írt, amelyek mind az egyéni lelkiség formálását, mind a lelkipásztori munkát hatékonyan támogatják. Az Egyház engedélyezte az Isteni Irgalmasság kultuszának öt módját.    Tovább:

 

Szombati szabadfoglalkozás - vendégségben

 

Plébániánk szabadfoglalkozásra járó gyermekei március 6-án a Szent János plébániára (Hildegárdába) látogattak, hogy találkozzanak az ottani hasonló foglalkozást folytató gyermekekkel, ismerkedjenek tevékenységükkel.

Solomayer Sándor plébános úr jóvoltából a templom nevezetességeit is megtekinthették, megismerhették. Nagy élményt jelentett ez minden gyermek számára, különösen azoknak, akik még nem jártak soha abban a templomban.    

Bővebben:

*   *   *

*   *   *

Lourdes-i jelenések

 

A katolikus világ számára a franciaországi Lourdes neve igen ismerősen hangzik. A Mária-kegyhelyek sorában a legjelentősebbek között tartjuk nyilván.

Lourdes a festői Pireneusok között, a Gave patak mentén húzódik meg, közvetlenül a francia-spanyol határ mentén, közel a Földközi-tengerhez. A világhírű kegyhely a jelenések előtt alig ismert, nyomorúságos település volt.

Az események Lourdes-ban is váratlanul kezdődtek. Három gyermek, Bernadette és Maria Soubirous, a helyi szegény molnár leányai és Janka Abadie 1858. február 11-én fát szedegetett a Massabielle szikla környékén. A gyermekek a malompatakon is átgázoltak. A 14 éves, beteges Bernadett azonban elmaradt társaitól, hogy lehúzza cipőjét és harisnyáját. E művelet közben váratlan és erős szélzúgásra lett figyelmes. Amint felnézett, a patak túlsó oldalán egy sziklahasadékban a Szent Szüzet pillantotta meg.    Bővebben:

*   *   *

ÉVKÖZI IDŐ

1A Vízkereszt és Hamvazószerda, valamint Pünkösd és a következő Ádvent közti összesen 34 hetet

évközi  időnek   nevezzük.

A liturgikus ruhák színe ebben az időszakban zöld. Évközi időben a vasárnapi és hétköznapi szentmisék evangéliumai elénk tárják Jézus Krisztus földi életének eseményeit, tanítását amelyek nyilvános működése idején történtek. Átélhetjük, hogy Ő velünk van minden nap.      Bővebben:

*   *   *

*   *   *

 

*   *   *

További hírek:


ESEMÉNYEK


Őrizzük emlékét

A Püspöki Palota aranytermében mutatták be a Dr. Jakab Antal püspök születésének századik évfordulójára elkészült „Megalkuvás nélkül” című életrajzi könyvet.

A szerzőpáros, Varga Gabriella újságíró – Dr. Jakab Antal püspök unokahúga – és Dr. Vencser László professzor – az osztrák katolikus püspökkari konferencia idegen nyelvű pasztorációjának vezetője – mutatta be január 27-én, a Püspöki Palota aranytermében azt a könyvet, amely a Gyulafehérvári Főegyházmegye sokat szenvedett püspökének, Jakab Antalnak állít emléket.

Jakab Antal 1971 és 1980 között segédpüspök, majd Márton Áron nyugdíjba vonulása után 1980 és 1990 között a Gyulafehérvári Egyházmegye püspöke volt. Az erdélyi magyarság legnehezebb, az eltervezett román felszámolás és megkezdett falurombolás idején volt megyéspüspök. Ebben az időben az egyházmegye vezetése a börtönéveknél is nehezebb kihívást jelentett, de ő nagy tudásával, kitűnő diplomáciai rátermettséggel mindent megtett híveiért, ami csak erejéből tellett.

*   *   *

 

*   *   *

 

További videók

További események


FAMILIA  lapunk májusi számából:

"Néked ajánljuk Szűzanyánk"

 

 "Néked ajánljuk Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát" - zengi májusi ájtatosságra hangoló, hívogató énekünk. És jönnek kicsik és nagyok, férfiak és nők, hogy gyermeki lelkülettel, az ima áhítatával köszöntsék az Édesanyát, aki által új életünk tavasza fakadt: Krisztus.

Május. Mennyi báj, millió szín, andalító illat lengi körül e szót. Madarak víg dala, méhek zümmögése, a zöld ezernyi árnyalata, a levegő édessége valami újról, reményteliről beszél. Milyen szép, mily gyönyörű az élet!     Tovább:

-   -   -

Sík Sándor:

Asszonyok

 

Ti vagytok a házi áldás a fehérre meszelt kis falon.
Szegett kenyér az abroszon.
Ti vagytok a kútvíz, a harmatos pohárban,
duruzsoló, jóságos kályha,
szekrényben illatos, puha, tündöklő, hófehér ruha.
Ti vagytok az olajmécs,
mely álmatlan lobog s imádkozik amíg mások alszanak.
A hervadtan is illatos csokor a feszület alatt.

-   -   -

Májusi litániák

A XII. században találjuk az első nyomait a Boldogságos Szűzhöz intézett litániának. A XIII-XVI. századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett, melyekből a XVI. században kialakult a lorettói litánia, melyet 1558-ban Canisius Szent Péter Lorettóban hallott énekelni, s azután fölvett kis imádságos könyvébe. A litánia szövege az elmúlt évszázadokban fokozatosan bővült.      Tovább:

További írások

Erdélyi Top 10 - web statisztika, látogatottság mérés

Miserend (nyári):

     Vasárnap 9
11
19
     Hétfő 19
     Kedd 7
     Szerda 19
     Csütörtök 7
     Péntek 19
     Szombat 19

 - - - - - - -

Miserend (téli):

     Vasárnap 9
11
18
     Hétfő 18
     Kedd 7
     Szerda 18
     Csütörtök 7
     Péntek 18
     Szombat 18

 

-  © Szent Család Plébánia - Szatmárnémeti  //   -   email -